Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K11 – tháng 04/2020: Tác giả: học viên Lê Nguyễn Gia Hiền Khóa K11 – Chuyên ngành: Digital Painting Chủ đề: Lời Hứa Thời gian thực hiện: 04/2020   Lên Ý Tưởng  Bản Phác Thảo Bản Trắng Đen Bản Màu Bản Hoàn Chỉnh Comic Media Academy.

Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ kể chuyện K11 – tháng 04/2020:  Tác giả: học viên Đoàn Ngọc Thạch Khóa K11 – Chuyên ngành: Digital Painting Chủ đề: Đời sống giữa mùa Covid – 19 Thời gian thực hiện: 04/2020 Phác Thảo Phác Thảo Trắng Đen Bảng Hoàn Chỉnh Comic Media Academy.