Chuyến Xe Buýt – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

Chuyến Xe Buýt – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

07/11/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K09 – tháng 04/2020:

Tác giả: học viên Trần Minh Quang
Khóa K09 – Chuyên ngành: Truyện Tranh
Chủ đề: Tình Người
Thời gian thực hiện: 04/2020

Bản Nhân Vật và Xe Buýt

Bản BeatBoard

Bản Hoàn Thiện

Comic Media Academy.

Facebook Comment