Cơ sở vật chất tại Comic Media Academy - Comic Media Academy

Cơ sở vật chất

Đổi mới và nâng cấp liên tục là trọng tâm trong đào tạo cũng như phát triển hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo – nghiên cứu & thực hành của giảng viên – học viên tại Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy – CMA).