Dear Micho – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

Dear Micho – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

07/11/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân - Họa sĩ Kể chuyện K10 - tháng 04/2020:

Tác giả: học viên Trần Bảo Lộc
Khóa K10 - Chuyên ngành: Truyện Tranh
Chủ đề: Tình Bạn
Thời gian thực hiện: 04/2020

Comic Media Academy.

Facebook Comment