Đời sống giữa mùa Covid - 19 – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

Đời sống giữa mùa Covid – 19 – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

15/10/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ kể chuyện K11 – tháng 04/2020: 

Tác giả: học viên Đoàn Ngọc Thạch
Khóa K11 – Chuyên ngành: Digital Painting
Chủ đề: Đời sống giữa mùa Covid – 19
Thời gian thực hiện: 04/2020

Phác Thảo

Phác Thảo Trắng Đen

Bảng Hoàn Chỉnh

Comic Media Academy.

Facebook Comment