Các Giai Đoạn Đau Buồn – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

Các Giai Đoạn Đau Buồn – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

28/10/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân - Họa sĩ Kể chuyện K11 - tháng 04/2020:

Tác giả: học viên Phan Minh Tuấn
Khóa K11 - Chuyên ngành: Digital Painting
Chủ đề: Nội Tâm 
Thời gian thực hiện: 04/2020

Bản Trắng Đen

Bản Phác Thảo Màu

Bản Hoàn Chỉnh

Comic Media Academy.

Facebook Comment