Gift– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019 - Comic Media Academy

Gift– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019

23/11/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân - Họa sĩ Kể chuyện K08 - tháng 12/2019:

Tác giả: học viên Phạm Thị Thùy Dương
Khóa K08 - Chuyên ngành: Truyện Tranh
Chủ đề: Lời Hứa
Thời gian thực hiện: 12/2019

Comic Media Academy.

Facebook Comment