Brotherhood– Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

Brotherhood– Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

14/11/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân - Họa sĩ Kể chuyện K09 - tháng 04/2020:

Tác giả: học viên Vũ Đình Hưởng
Khóa K09 - Chuyên ngành: Truyện Tranh
Chủ đề: Môi Trường
Thời gian thực hiện: 04/2020

Bản Thumbnail

Bản Hoàn Chỉnh

Comic Media Academy.

Facebook Comment