Hoàn trả học phí - Comic Media Academy

Chương trình hoàn trả 100% học phí sau khi tốt nghiệp

Phát huy định hướng lấy học viên làm trọng tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dạy & học, Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy – CMA) ra mắt Chương trình Hoàn trả 100% học phí sau khi tốt nghiệp.
Thông qua chương trình, CMA kỳ vọng mang đến cho học viên một giải pháp tài chính tối ưu để đầu tư cho sự nghiệp tương lai.
Nội dung Chương trình Hoàn trả 100% học phí sau khi tốt nghiệp:

Đối tượng học viên

Học viên đóng học phí trọn khóa – Nhận lại 100% học phí sau tốt nghiệp.

Thời gian hoàn trả học phí

12 tháng sau khi học viên nhận chứng nhận hoàn thành khóa học tại CMA.

Ngành học áp dụng

Chương trình áp dụng cho các chuyên ngành:
- Họa sĩ Truyện tranh chuyên nghiệp – Hệ Kỹ thuật viên Tìm hiểu khóa học
- Họa sĩ Hoạt hình 2D chuyên nghiệp – Hệ Kỹ thuật viên Tìm hiểu khóa học
Họa sĩ Hoạt hình 3D chuyên nghiệp – Hệ Kỹ thuật viên Tìm hiểu khóa học

Điều kiện áp dụng

Học viên tham gia Chương trình Hoàn trả 100% học phí sau khi tốt nghiệp sẽ nhận được Văn bản cam kết của Phòng Đào Tạo về việc hoàn trả học phí 12 tháng sau khi học viên nhận chứng nhận hoàn thành khóa học. Văn bản có chữ ký 3 bên: Phòng Đào Tạo – Học viên – Người bảo trợ.

Điều kiện cụ thể như sau:

1

Điều 1

Sau khi được tư vấn và nắm rõ các nội dung, Bên B cam kết đóng học phí trọn khóa và tự nguyện tham gia nhận ưu đãi học phí trong chương trình “Hoàn trả 100% học phí sau khi tốt nghiệp” của Bên A với mức học phí cụ thể như sau:
Đối với ngành Truyện tranh và Digital painting:
20,000,000 x 6 HK = 120,000,0000 (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

2

Điều 2

Bên A sẽ hoàn trả học phí cho bên B khi bên B đạt được các điều kiện cụ thể được quy định như sau:
STT
Nội dung
Mức hoàn học phí
Hoàn thành khóa học loại Giỏi
1.
Giới thiệu học viên mới vào học
100%
2.
Không giới thiệu học viên mới vào học
70%
Hoàn thành khóa học loại Khá
1.
Giới thiệu > 2 học viên mới vào học
100%
2.
Giới thiệu ≤ 2 học viên mới vào học
70%
3.
Không giới thiệu học viên mới vào học
50%
Hoàn thành khóa học loại Trung Bình
1.
Giới thiệu > 2 học viên mới vào học
50%
2.
Giới thiệu ≤ 2 học viên mới vào học
25%

1

Điều 3

Trong trường hợp Bên B vì lý do nào đó phải dừng chương trình học phải có đơn xin ngừng học tập, bên A sẽ xem xét hoàn trả 100% học phí của các học kỳ còn lại cho Bên B với điều kiện Bên B giới thiệu học viên mới nhập học; trường hợp không giới thiệu được học viên mới, mức hoàn học phí là 50%. Thời gian hoàn trả học phí tối đa là 12 tháng sau khi kết thúc khóa học.

1

Điều 4

Việc đánh giá học lực dựa trên Quy chế học tập của CMA. Học viên tham gia chương trình này vẫn được xét học bổng theo học kỳ như các học viên khác. Thời hạn hoàn trả học phí là 12 tháng sau khi Bên B nhận chứng nhận hoàn thành khóa học tại CMA. Hình thức hoàn trả học phí do Bên A quy định và phù hợp với quy định kiểm toán nhà nước..

1

Điều 5

Bên A có quyền sử dụng thông tin và hình ảnh của Bên B cho các hoạt động truyền thông, giới thiệu chương trình “Hoàn trả 100% học phí sau khi tốt nghiệp”.