Covid -19 - Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

Covid -19 – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

14/10/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K11 – tháng 04/2020:

Tác giả: học viên Đậu Hồng Quân
Khóa K11 – Chuyên ngành: Digital Painting
Chủ đề: Covid 19
Thời gian thực hiện: 04/2020

Phác Thảo Trẳng Đen

Bảng Hoàn Chỉnh

Comic Media Academy.

 

Facebook Comment