Thời Gian– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019 - Comic Media Academy

Thời Gian– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019

14/11/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K10 – tháng 12/2019:

Tác giả: học viên Nguyễn Dương Minh Trí
Khóa K10 – Chuyên ngành: Digital Painting
Chủ đề: Vấn Đề Xã Hồi
Thời gian thực hiện: 12/2019

Comic Media Academy.

Facebook Comment