Seasons– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019 - Comic Media Academy

Seasons– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019

14/11/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân - Họa sĩ Kể chuyện K09 - tháng 12/2019:

Tác giả: học viên Lục Bích Ngọc
Khóa K09 - Chuyên ngành: Digital Painting
Chủ đề: Tái Sinh
Thời gian thực hiện: 12/2019

Comic Media Academy.

Facebook Comment