Thạch Sinh – Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019 - Comic Media Academy

Thạch Sinh – Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019

23/11/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân - Họa sĩ Kể chuyện K09 - tháng 12/2019:

Tác giả: học viên Vũ Đình Hưởng 
Khóa K09 - Chuyên ngành: Truyện Tranh
Chủ đề: Phiêu Lưu
Thời gian thực hiện: 12/2019

Comic Media Academy.

Facebook Comment