Nội Tâm – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

Nội Tâm – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

17/10/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K11 – tháng 04/2020:

Tác giả: học viên Hà Thu Uyên
Khóa K11 – Chuyên ngành: Digital Painting
Chủ đề: Nội Tâm
Thời gian thực hiện: 04/2020

Phát Thảo

Phát Thảo Trắng Đen

Bảng Hoàn Chỉnh

Comic Media Academy.

Facebook Comment