Sáng tác cá nhân Archives - Comic Media Academy

Sáng tác cá nhân

Digital painting 2 – Họa sỹ kể chuyện khóa 14 – 15
21/08/2022
Digital painting 2 – Một môn quan trọng trong hệ đào tạo chuyên nghiệp – Ngành Họa sỹ kể chuyện. Để có thể thổi hồn vào những bức chân dung, các bạn học viên đã nổ lực không ngừng. Đi từ những bản phác thảo đến cách đánh màu và sau đó là chỉnh sửa hoàn thiện tác phẩm. Cả một quá trình xuyên suốt như vậy đã đôi lần những khó khăn xảy đến nhưng các bạn đã vượt qua cùng với sự đồng hành từ giảng viên và bạn bè.  Dưới đây cùng ngắm nhìn những tác......
Lời Hứa– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019
23/11/2020
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K11 – tháng 12/2019: Tác giả: học viên Võ Nhật Trường Khóa K11 – Chuyên ngành: Truyện Tranh Chủ đề:Lời Hứa Thời gian thực hiện: 12/2019 Comic Media Academy....
Hận Thù– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K11 – tháng 12/2019: Tác giả: học viên Lê Giao Hân Khóa K11 – Chuyên ngành: Truyện Tranh Chủ đề: Tình Yêu Thời gian thực hiện: 12/2019   Comic Media Academy....
Sóc Và Tôi – Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K10 – tháng 12/2019: Tác giả: học viên Trần Bảo Lộc Khóa K10 – Chuyên ngành: Truyện Tranh Chủ đề: Tình Bạn  Thời gian thực hiện: 12/2019 Comic Media Academy....
Thạch Sinh – Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K09 – tháng 12/2019: Tác giả: học viên Vũ Đình Hưởng  Khóa K09 – Chuyên ngành: Truyện Tranh Chủ đề: Phiêu Lưu Thời gian thực hiện: 12/2019 Comic Media Academy....
Đứa Con Của Trời – Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K09 – tháng 12/2019: Tác giả: học viên Trần Minh Quang Khóa K09 – Chuyên ngành: Truyện Tranh Chủ đề: Gia Đình Thời gian thực hiện: 12/2019 Comic Media Academy....
Self Love– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K08 – tháng 12/2019: Tác giả: học viên Trần Thị Thùy Nga Khóa K08 – Chuyên ngành: Truyện Tranh Chủ đề: Đời Sống Thời gian thực hiện: 12/2019 Comic Media Academy....
Gift– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K08 – tháng 12/2019: Tác giả: học viên Phạm Thị Thùy Dương Khóa K08 – Chuyên ngành: Truyện Tranh Chủ đề: Lời Hứa Thời gian thực hiện: 12/2019 Comic Media Academy....
Rồi Thôi Xong– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019
14/11/2020
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K08 – tháng 12/2019: Tác giả: học viên Mai Như Ngọc Khóa K08 – Chuyên ngành: Truyện Tranh Chủ đề: Đời Sống Thời gian thực hiện: 12/2019 Comic Media Academy....
Thời Gian– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K10 – tháng 12/2019: Tác giả: học viên Nguyễn Dương Minh Trí Khóa K10 – Chuyên ngành: Digital Painting Chủ đề: Vấn Đề Xã Hồi Thời gian thực hiện: 12/2019 Comic Media Academy....
Seasons– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K09 – tháng 12/2019: Tác giả: học viên Lục Bích Ngọc Khóa K09 – Chuyên ngành: Digital Painting Chủ đề: Tái Sinh Thời gian thực hiện: 12/2019 Comic Media Academy....
Máu Và Nước Mắt– Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K11 – tháng 04/2020: Tác giả: học viên Võ Nhật Trường Khóa K11 – Chuyên ngành: Truyện Tranh Chủ đề: Lời Hứa Thời gian thực hiện: 04/2020 Comic Media Academy....
Loop– Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K11 – tháng 04/2020: Tác giả: học viên Lê Giao Hân Khóa K11 – Chuyên ngành: Truyện Tranh Chủ đề: Lời Hứa Thời gian thực hiện: 04/2020 Comic Media Academy....
You’re Mine– Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K11 – tháng 04/2020: Tác giả: học viên Lai Hồng Thanh Khóa K11 – Chuyên ngành: Truyện Tranh Chủ đề: Lời Hứa Thời gian thực hiện: 04/2020 Comic Media Academy....
Brotherhood– Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K09 – tháng 04/2020: Tác giả: học viên Vũ Đình Hưởng Khóa K09 – Chuyên ngành: Truyện Tranh Chủ đề: Môi Trường Thời gian thực hiện: 04/2020 Bản Thumbnail Bản Hoàn Chỉnh Comic Media Academy....
Chuyến Xe Buýt – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020
07/11/2020
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K09 – tháng 04/2020: Tác giả: học viên Trần Minh Quang Khóa K09 – Chuyên ngành: Truyện Tranh Chủ đề: Tình Người Thời gian thực hiện: 04/2020 Bản Nhân Vật và Xe Buýt Bản BeatBoard Bản Hoàn Thiện Comic Media Academy....
Ba – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K09 – tháng 04/2020: Tác giả: học viên Lê Thị Ngọc Trâm Khóa K09 – Chuyên ngành: Truyện Tranh Chủ đề: Tình Cha Con Thời gian thực hiện: 04/2020 Bản Phác Thảo Bản Phác thảo Trắng Đen Bản Nhân Vật Bản Hoàn Thiện Comic Media Academy....
Không Bỏ Cuộc – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K09 – tháng 04/2020: Tác giả: học viên Vũ Việt Hùng Khóa K09 – Chuyên ngành: Truyện Tranh Chủ đề: Thể Thao Thời gian thực hiện: 04/2020 Comic Media Academy....
Crush của tôi – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K09 – tháng 04/2020: Tác giả: học viên Sa Y Thah Khóa K09 – Chuyên ngành: Truyện Tranh Chủ đề: Tình Yêu Thời gian thực hiện: 04/2020 Comic Media Academy....
Dear Micho – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020
Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K10 – tháng 04/2020: Tác giả: học viên Trần Bảo Lộc Khóa K10 – Chuyên ngành: Truyện Tranh Chủ đề: Tình Bạn Thời gian thực hiện: 04/2020 Comic Media Academy....
1 2 3 6