Loop– Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

Loop– Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

14/11/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân - Họa sĩ Kể chuyện K11 - tháng 04/2020:

Tác giả: học viên Lê Giao Hân
Khóa K11 - Chuyên ngành: Truyện Tranh
Chủ đề: Lời Hứa
Thời gian thực hiện: 04/2020

Comic Media Academy.

Facebook Comment