Chính sách học bổng - Comic Media Academy

Quy định học bổng

Nhằm mục tiêu tìm kiếm và hỗ trợ các bạn trẻ có năng lực, đam mê theo đuổi các nhóm ngành nghề truyện tranh, hoạt hình, digital painting, Viện truyện tranh và hoạt hình Việt Nam (CMA) trân trọng trao tặng các gói Học bổng sau cho tất cả các đối tượng là học viên mới cũng như học viên đang theo học tại Viện.

Thông tin học bổng

Viện truyện tranh hoạt hình Việt Nam hiện có các gói học bổng như sau:

1

Học bổng Toàn phần và bán phần

Học bổng dành cho Tân học viên, hỗ trợ 100% hoặc 50% học phí TOÀN KHÓA HỌC cho tân học viên ứng tuyển học bổng thành công.

2

Học bổng bảo trợ tài năng

Học bổng bảo trợ tài năng: Học bổng dành cho học viên đang học khóa Họa sĩ kể chuyện tại Viện Truyện Tranh & Hoạt Hình Việt Nam. Học bổng hỗ trợ 50% học phí trong 03 học kỳ cuối và một đề xuất cộng tác tại Viện ít nhất 02 năm sau khi tốt nghiệp.

3

Học bổng môn học

Học bổng dành cho học viên đang học học khóa Họa sĩ kể chuyện tại Viện Truyện Tranh & Hoạt Hình Việt Nam. Học bổng tính theo kết quả học tập từng học kỳ với giá trị cao nhất từ 5,000,000đ đến 50% học phí học kỳ tiếp theo.

Quy định về các gói học bổng

1

Học bổng Toàn phần và Bán phần

a. Quy trình xét học bổng gồm 03 vòng.
- Vòng 01: Nộp hồ sơ dự tuyển
- Vòng 02: Kiểm tra kỹ năng
- Vòng 03: Phỏng vấn
b. Chỉ tiêu học bổng của CMA cho 1 khóa học là 01 suất học bổng Toàn phần và 02 suất học bổng Bán phần. CMA khai giảng 02 khóa trong 1 năm.
c. Trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng đạt yêu cầu, Quyết định trao học bổng cho Học viên từ Ban chuyên môn của nhà trường sẽ là Quyết định cuối cùng.
d. Hồ sơ dự tuyển cho vòng 1:
- Đơn đăng ký học bổng. (theo mẫu của Viện TT&HH - link )
- Thư ứng tuyển học bổng viết tay hoặc đánh máy dưới 1200 chữ thể hiện năng lực/ lý do/ mục đích/ nguyện vọng… mà bạn mong muốn nếu nhận được học bổng này.
- Các tác phẩm đã thực hiện
Gửi hồ sơ ứng tuyển học bổng về email cmavn.org@gmail.com hoặc daotao@cmavn.org
Lưu ý: Nhà trường sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về vòng 2 và vòng 3 cho các ứng viên đã vượt qua được xét tuyển vòng 1.

2

Học bổng Bảo trợ tài năng

a. Học bổng Bảo trợ tài năng không có chỉ tiêu theo khóa hay theo ngành. Đây là học bổng có tính chất hỗ trợ cá nhân, do Ban chuyên môn chịu trách nhiệm đề xuất.
b. Điều kiện xét học bổng:
- Tất cả các học viên đang theo học tại Viện từ học kỳ 4 trở đi có một quá trình học tập nghiêm túc, có năng lực chuyên môn và ý thức nghề nghiệp tốt, có quá trình tham gia các hoạt động xã hội cũng như đóng góp vào công tác chung của CMA.
- Học viên có nhu cầu làm việc và đóng góp khả năng cho Viện trong ít nhất 2 năm sau khi tốt nghiệp.
Lưu ý: Học viên được đề xuất có quyền đồng ý hoặc không đồng ý nhận Học bổng này. Học viên nhận học bổng khi công tác tại Viện được bảo đảm đầy đủ các chế độ làm việc theo quy định của Viện.

3

Học bổng môn học

Xét theo kết quả học tập của từng học kỳ, khấu trừ vào học phí của học kỳ tiếp theo
- Học viên sẽ nhận được học bổng khi đạt điểm thi P (tương đương điểm 9) cho từng môn học với giá trị 300,000đ/môn.
- Học viên đạt điểm cao nhất của từng môn học, tức điểm P+ (tương đương 10) sẽ nhận được học bổng trị giá 500,000đ/môn.
- Học viên có điểm trung bình các môn học sau khi quy đổi đạt từ 8,5 trở lên và cao nhất lớp trong Học kỳ sẽ nhận được học bổng trị giá 5,000,000đ.
- Từ Học kỳ 4 trở đi, các môn học đạt điểm P- sẽ nhận được học bổng trị giá 200,000đ/môn.
- Học bổng 50% học phí dành cho học viên có điểm trung bình học kỳ các môn học sau khi quy đổi đạt từ 8,5 trở lên tích cực tham gia các hoạt động tại viện và có hỗ trợ cho côsng tác truyền thông của CMA.

Lưu ý chung

- Học viên được xét học bổng cần đọc và xác nhận các văn bản về điều khoản duy trì học bổng và các giấy tờ khác có liên quan.
- CMA có quyền xem xét dừng chế độ nhận học bổng nếu học viên vi phạm vào các điều khoản duy trì học bổng mà học viên đã xác nhận.