Điệu Nhảy Của Chúng Ta – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

Điệu Nhảy Của Chúng Ta – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

07/11/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K08 – tháng 04/2020:

Tác giả: học viên Mai Như Ngọc
Khóa K08 – Chuyên ngành: Truyện Tranh
Chủ đề: LGBT
Thời gian thực hiện: 04/2020

Bản Nhân Vật

Bản Phác Thảo

Bản Phác Thảo Trắng Đen

Bản Hoàn Thiện

Comic Media Academy.

Facebook Comment