Lớp chuyên đề Story Board - Comic Media Academy

Yêu cầu

Biết chút căn bản vẽ phối cảnh sơ cấp 1-2- tụ
Biết vẽ khối cơ bản
Nộp các bản phác thảo bằng chì - các bản vẽ tự do ( 5- 10 bản)
Đã tốt nghiệp PTTH

Mục tiêu của Khóa học

20 buổi chuyên đề Storyboard giúp học viên biết cách dựng một Storyboard cơ bản.

Đề cương sơ bộ

1. Thế nào là một Storyboard? Các dạng Storyboard
2. Thiết kế trang khung Storyboard.
  • Các thuật ngữ trong Storyboard.
3. Không gian trong camera (Perspective-Views)
  • Ngôn ngữ của camera.
4. Các kiểu camera.(Tĩnh- Động- Shake…)
5. Kỹ thuật dàn trang Storyboard.:
6. Các khung liên kết.
7. Chuyển các góc quay.
8. Đặt Characters vô không gian.
9. Pan Camera và kỹ thuật slide các layers (lớp cảnh)
10. Chuyển từ scrip sang Storyboard. Timming -Rythm trong Storyboard.
11. Fiel-guide và Resolotion.
12. FX và Light source.

Chuyên đề Story board

Khai giảng

K02  ngày  08/10/2019

Lịch học

Thứ 3-5-7 hằng tuần. Tối: 18h30 - 21h00

Học phí

6,400,000

Ưu đãi

Giảm 10% cho học viên đóng học phí trước ngày khai giảng 1 tuần