Self Love– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019 - Comic Media Academy

Self Love– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019

23/11/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K08 – tháng 12/2019:

Tác giả: học viên Trần Thị Thùy Nga
Khóa K08 – Chuyên ngành: Truyện Tranh
Chủ đề: Đời Sống
Thời gian thực hiện: 12/2019

Comic Media Academy.

Facebook Comment