Kỷ Niệm – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

Kỷ Niệm – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

17/10/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K09 – tháng 04/2020:

Tác giả: học viên Lục Bích Ngọc
Khóa K09 – Chuyên ngành: Digital Painting
Chủ đề: Kỷ Niệm
Thời gian thực hiện: 04/2020

Phát Thảo

Phát Thảo Trắng Đen

Phát Thảo Màu

Bản Hoàn Chỉnh

Comic Media Academy.

Facebook Comment