Crush của tôi – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

Crush của tôi – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

07/11/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân - Họa sĩ Kể chuyện K09 - tháng 04/2020:

Tác giả: học viên Sa Y Thah
Khóa K09 - Chuyên ngành: Truyện Tranh
Chủ đề: Tình Yêu
Thời gian thực hiện: 04/2020

Comic Media Academy.

Facebook Comment