Lịch Khai Giảng Comic Media Academy

Lịch khai giảng

Viện Truyện Tranh và Hoạt Hình Việt Nam (Comic Media Academy - CMA) đang rộn ràng bước vào một mùa khai giảng mới với nhiều chỉ tiêu tuyển sinh khóa 2019 - 2022

Chương trình dài hạn

Học tập trung hệ Kỹ Thuật Viên

Khai giảng
Khóa 12 ngày 30/05/2020
Khóa 13 ngày 10/10/2020
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
8 Học kỳ
Học phí
18 - 20 triệu đồng/ 04 tháng/HK
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT
Khai giảng
Khóa 12 ngày 30/05/2020
Khóa 13 ngày 05/10/2020
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
10 Học kỳ
Học phí
18 - 22 triệu đồng/04 tháng/ học kỳ
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT
Khai giảng
Khóa 12 ngày 30/05/2020
Khóa 13 ngày 10/10/2020
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
8 Học kỳ
Học phí
18 - 20 triệu đồng/ 04 tháng/HK
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Chương trình Cấp tốc

Đào tạo ngắn hạn

Khai giảng
Khóa Cơ Bản ngày 12/10/2020
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần Lịch học: 18h30 - 21h00
Thời gian
03 tháng / học phần
Học phí
7.200.000 đ/ Khóa Cơ bản
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT
Khai giảng
ngày 19/10/2020
ngày 29/09/2020
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần / Lịch học: 18h30 - 21h00
Thời gian
Chương trình: 3 cấp độ - Thời lượng: 03 tháng / cấp độ
Học phí
10.800.000đ
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 22/06/2020
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần Thời gian: 18h30 – 21h00
Thời gian
08 tháng
Học phí
16.800.000đ
Đối tượng
Học viên từ 16 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 13/07/2020
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần. Online: 19h00 - 21h00 Offline: 18h30 - 21h00
Thời gian
Online: 19h00 - 21h00/Offline: 18h30 - 21h00
Học phí
......................
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 18/06/2020
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần Tối: 18h30 - 21h00
Thời gian
Thời lượng: 06 tháng / 72 buổi học
Học phí
15.840.000 đ
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 11/01/2021
ngày 13/10/2020
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần Tối: 19h00 - 21h00
Thời gian
Thời lượng: 03 tháng / 36 buổi học
Học phí
7.700.000 đ
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Chương trình ngắn hạn

Đào tạo ngắn hạn

Khai giảng
ngày 05/10/2020
Lịch học
......................
Thời gian
......................
Học phí
47.700.000 đ/ khóa học/ 03 học kỳ
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 05/10/2020
Lịch học
......................
Thời gian
......................
Học phí
46.550.000 đ/ khóa học/ 03 học kỳ
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 05/10/2020
Lịch học
......................
Thời gian
......................
Học phí
47,600,000 đ/ khóa/ 03 học kỳ
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Chương trình thiếu nhi

Đào tạo ngắn hạn

Khai giảng
ngày 24/10/2020
ngày 07/11/2020
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Với các khung giờ: 9h - 11h, 14h - 16h, 16h30 - 18h30
Thời gian
22 buổi = 11 tuần
Học phí
5.050.000đ/khoá
Đối tượng
Học viên từ 8 - 14 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 07/11/2020
ngày 12/09/2020
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Lớp KG 27/6 - Chiều: 14h00 - 16h00. Lớp KG 25/7 - Sáng: 09h00 - 11h00
Thời gian
03 tháng
Học phí
7.000.000đ/khóa
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 16/11/2019
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Khai giảng: 26/10/2019 - 16h30 - 18h30
Thời gian
......................
Học phí
5.000.000
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 21/07/2020
ngày 12/08/2020
Lịch học
Lớp KG: 12/08: 19h - 21h / 2-4-6 hàng tuần. Lớp KG: 15/08: 14h - 16h/ Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần.
Thời gian
08 buổi
Học phí
1,800,0000 / 8 buổi
Đối tượng
Học viên từ 8 - 14 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 04/09/2020
Lịch học
Các ngày 3-5-7 / từ 19h – 21h
Thời gian
09 buổi/ khóa học
Học phí
2,300,0000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Kĩ thuật viên

Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, sát với thực tế, cung ứng nguồn nhân lực chuyên sâu, có khả năng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.
Phương pháp dạy: Thực tiễn theo yêu cầu doanh nghiệp
Thời gian đào tạo: 8 - 10 học kỳ
Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT
Ngành học: Truyện tranh - Hoạt hình 2D - Hoạt hình 3D - Digital Painting - Biên kịch

Đào tạo cấp tốc - ngắn hạn

Phương pháp dạy: Thực tiễn theo yêu cầu doanh nghiệp.
Thời gian đào tạo: 3 - 9 tháng / khóa
Đối tượng tuyển sinh: Dành cho tất cả đối tượng học viên muốn theo học ngành truyện tranh nhưng không có điều kiện (thời gian và kinh phí) để theo học các khóa dài hạn của Viện.
Ngành học: Truyện tranh - Digital Painting - Biên kịch