Lịch Khai Giảng Comic Media Academy

Lịch khai giảng

Viện Truyện Tranh và Hoạt Hình Việt Nam (Comic Media Academy - CMA) đang rộn ràng bước vào một mùa khai giảng mới với nhiều chỉ tiêu tuyển sinh khóa 2023 - 2025

Chương trình dài hạn

Đào tạo dài hạn

Khai giảng
Khóa 20 ngày 31/05/2024
Khóa 21 ngày 18/10/2024
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
6 Học kỳ
Học phí
18 - 24 triệu đồng/HK
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT
Khai giảng
Khóa 20 ngày 31/05/2024
Khóa 21 ngày 18/10/2024
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
6 Học kỳ
Học phí
18 - 24 triệu đồng/HK
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Chương trình Cấp tốc

Đào tạo ngắn hạn

Khai giảng
Lịch học
03 tháng / 29 buổi
Thời gian
18:30 - 21:00 các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần
Học phí
8.700.000 / Khóa Cơ bản
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT
Khai giảng
Vẽ minh họa - illustration ngày 17/6/2024
Lịch học
03 tháng / 36 buổi
Thời gian
18:30 - 20:30 các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần
Học phí
12.000.000
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 06/05/2024
Lịch học
05 tháng / 60 buổi
Thời gian
18:30 – 20:30 các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần
Học phí
15.000.000
Đối tượng
Học viên từ 16 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 25/06/2024
Lịch học
04 tháng / 48 buổi
Thời gian
18:30 - 20:30 các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần
Học phí
12.000.000
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 15/05/2024
Lịch học
03 tháng / 36 buổi
Thời gian
19:00 - 21:00 các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần
Học phí
6.900.000
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Chương trình thiếu nhi

Đào tạo ngắn hạn

Khai giảng
Khoá 48 ngày 20/06/2024
Khoá 49 ngày 29/06/2024
Lịch học
Thứ 7 & Chủ Nhật 9:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | 16:30 - 18:30 Dịp Hè 2024 9:00 - 11:00 | 16:30 - 18:30 các ngày 2-4 | 4-6 | 3-5 hàng tuần
Thời gian
22 buổi
Học phí
5.500.000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 14 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
Khoá 48 ngày 20/06/2024
Khoá 49 ngày 29/06/2024
Lịch học
Thứ 7 & Chủ Nhật 9:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | 16:30 - 18:30 Dịp Hè 2024 9:00 - 11:00 | 16:30 - 18:30 các ngày 2-4 | 4-6 | 3-5 hàng tuần
Thời gian
22 buổi
Học phí
5.500.000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 25/05/2024
Lịch học
Thứ 7 & Chủ Nhật 9:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | 16:30 - 18:30
Thời gian
22 buổi
Học phí
7.500.000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
Lịch học
Thứ 7 & Chủ Nhật 9:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | 16:30 - 18:30
Thời gian
22 buổi
Học phí
7.800.000
Đối tượng
Học viên từ 10 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
Lịch học
19h00 - 21h00 các ngày 2-4 hoặc 4-6 hoặc 3-5 hàng tuần
Thời gian
10 buổi
Học phí
1.800.0000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 14 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
Lịch học
19h00 - 21h00 các ngày 2-4 hoặc 4-6 hoặc 3-5 hàng tuần
Thời gian
12 buổi
Học phí
2.300.0000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 10/06/2024
Lịch học
19h00 - 21h00 các ngày 2-4 hoặc 4-6 hoặc 3-5 hàng tuần
Thời gian
12 buổi
Học phí
2.700.0000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
Khoá 42 ngày 22/06/2024
Lịch học
Thứ 7 & Chủ Nhật 9:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | 16:30 - 18:30 Dịp Hè 2024 9:00 - 11:00 các ngày 2-4 | 4-6 | 3-5 hàng tuần
Thời gian
22 buổi
Học phí
7.000.000đ
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
Khoá 42 ngày 22/06/2024
Lịch học
Thứ 7 & Chủ Nhật 9:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | 16:30 - 18:30 Dịp Hè 2024 9:00 - 11:00 các ngày 2-4 | 4-6 | 3-5 hàng tuần
Thời gian
22 buổi
Học phí
7.700.000đ
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
Khoá 42 ngày 22/06/2024
Lịch học
Thứ 7 & Chủ Nhật 9:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | 16:30 - 18:30 Dịp Hè 2024 9:00 - 11:00 các ngày 2-4 | 4-6 | 3-5 hàng tuần
Thời gian
22 buổi
Học phí
8.300.000đ
Đối tượng
Học viên từ 10 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
Khoá 42 ngày 22/06/2024
Lịch học
Thứ 7 & Chủ Nhật 9:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | 16:30 - 18:30 Dịp Hè 2024 9:00 - 11:00 các ngày 2-4 | 4-6 | 3-5 hàng tuần
Thời gian
22 buổi
Học phí
8.900.000đ
Đối tượng
Học viên từ 10 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Kĩ thuật viên

Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, sát với thực tế, cung ứng nguồn nhân lực chuyên sâu, có khả năng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.
Phương pháp dạy: Thực tiễn theo yêu cầu doanh nghiệp
Thời gian đào tạo: 6 học kỳ
Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT
Ngành học: Truyện tranh - Hoạt hình 2D - Hoạt hình 3D - Digital Painting - Biên kịch

Đào tạo cấp tốc - ngắn hạn

Phương pháp dạy: Thực tiễn theo yêu cầu doanh nghiệp.
Thời gian đào tạo: 3 - 9 tháng / khóa
Đối tượng tuyển sinh: Dành cho tất cả đối tượng học viên muốn theo học ngành truyện tranh nhưng không có điều kiện (thời gian và kinh phí) để theo học các khóa dài hạn của Viện.
Ngành học: Truyện tranh - Digital Painting - Biên kịch