Hai Chúng Ta – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

Hai Chúng Ta – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

24/10/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân - Họa sĩ Kể chuyện K11 - tháng 04/2020:

Tác giả: học viên Nguyễn Hồng Tuyến
Khóa K11 - Chuyên ngành: Digital Painting
Chủ đề: Lời Hứa
Thời gian thực hiện: 04/2020

Quá Trình Thực Hiện

Bản Hoàn Thiện

Comic Media Academy.

Facebook Comment