Hận Thù– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019 - Comic Media Academy

Hận Thù– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019

23/11/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân - Họa sĩ Kể chuyện K11 - tháng 12/2019:

Tác giả: học viên Lê Giao Hân
Khóa K11 - Chuyên ngành: Truyện Tranh
Chủ đề: Tình Yêu
Thời gian thực hiện: 12/2019

 

Comic Media Academy.

Facebook Comment