Đứa Con Của Trời – Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019 - Comic Media Academy

Đứa Con Của Trời – Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019

23/11/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K09 – tháng 12/2019:

Tác giả: học viên Trần Minh Quang
Khóa K09 – Chuyên ngành: Truyện Tranh
Chủ đề: Gia Đình
Thời gian thực hiện: 12/2019

Comic Media Academy.

Facebook Comment