Giấc Mộng Của Mèo – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

Giấc Mộng Của Mèo – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

17/10/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K09 – tháng 04/2020:

Tác giả: học viên Nguyễn Ngọc Thảo
Khóa K09 – Chuyên ngành: Digital Painting
Chủ đề: Giấc mơ
Thời gian thực hiện: 04/2020

Phát Thảo

Phát Thảo Trẳng Đen

Phát Thảo Màu

Bảng Hoàn Chỉnh

Comic Media Academy.

Facebook Comment