Sóc Và Tôi – Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019 - Comic Media Academy

Sóc Và Tôi – Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019

23/11/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân - Họa sĩ Kể chuyện K10 - tháng 12/2019:

Tác giả: học viên Trần Bảo Lộc
Khóa K10 - Chuyên ngành: Truyện Tranh
Chủ đề: Tình Bạn 
Thời gian thực hiện: 12/2019

Comic Media Academy.

Facebook Comment