QUÂN ĐỘI - Sáng tác Cá nhân - Tháng 04/2020 - Comic Media Academy

QUÂN ĐỘI – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

03/10/2020

Kỳ Sáng tác Cá nhân – Họa sĩ Kể chuyện K11 – tháng 04/2020: 

Tác giả: học viên Đặng Quốc Tài
Khóa K11 – Chuyên ngành: Digital Painting
Chủ đề: Quân Đội
Thời gian thực hiện: 04/2020

Phác Thảo 

Phác Thảo Trắng Đen

Bảng Hoàn Chỉnh

Comic Media Academy.

Facebook Comment