Phòng Quan hệ Quốc tế - Viện Truyện tranh và Hoạt hình

Ra mắt Phòng Quan hệ Quốc tế – Viện Truyện tranh và Hoạt hình

27/11/2015

Tháng 11 năm 2015, Phòng Quan hệ Quốc tế, Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy – CMA) chính thức mở chương trình hỗ trợ các tác giả, họa sĩ gửi tác phẩm truyện tranh, hoạt hình tham dự các cuộc thi quốc tế.

Việc gửi tác phẩm tham dự các cuộc thi quốc tế giúp cho các tác giả, họa sĩ có cơ hội tạo dựng tên tuổi và tìm kiếm những nhà đầu tư tiềm năng để phát triển sản phẩm ở nhiều lĩnh vực.

 Phòng quan hệ quốc tế

HẠNG MỤC HỖ TRỢ:

– Tìm kiếm, giới thiệu các cuộc thi quốc tế trong các lĩnh vực truyện tranh, hoạt hình, biếm họa, mỹ thuật, nghệ thuật chung… 

– Hướng dẫn, hỗ trợ làm hồ sơ, tiếp nhận các tác phẩm tham dự các cuộc thi quốc tế;

– Tư vấn chuyên sâu về concept, kịch bản, các vấn đề về kỹ thuật vẽ được sử dụng trong tác phẩm;

Đào tạo cấp tốc, bồi dưỡng chuyên môn với các chuyên đề về kỹ thuật vẽ, màu sắc, Digital Painting, xây dựng kịch bản, concept;

– Chuyển ngữ tác phẩm theo đúng yêu cầu của các cuộc thi;

 

THÔNG TIN CÁC CUỘC THI QUỐC TẾ:

Các cuộc thi quốc tế sẽ lần lượt được đăng tải tại http://cmavn.org/cuoc-thi/quoc-te. Các cá nhân, nhóm có ý tưởng và dự án muốn đăng ký dự thi có thể liên lạc với chúng tôi theo thông tin sau:

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC:

Phòng Quan hệ Quốc tế – Viện Truyện tranh và Hoạt hình

Mr. Hồ Xuân Hải Đăng

Email: dang.ho@cmavn.org 

Facebook: www.facebook.com/cmavn.org