Hoàn trả học phí - Comic Media Academy

Chương trình hoàn trả 100% học phí sau khi tốt nghiệp

Phát huy định hướng lấy học viên làm trọng tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dạy & học, Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy – CMA) ra mắt Chương trình Hoàn trả 100% học phí sau khi tốt nghiệp.
Thông qua chương trình, CMA kỳ vọng mang đến cho học viên một giải pháp tài chính tối ưu để đầu tư cho sự nghiệp tương lai.
Nội dung Chương trình Hoàn trả 100% học phí sau khi tốt nghiệp:

Đối tượng học viên

Học viên đóng học phí trọn khóa – Nhận lại 100% học phí sau tốt nghiệp.
Học viên đóng học phí từng học kỳ – Nhận lại 15% học phí sau tốt nghiệp.

Thời gian hoàn trả học phí

12 tháng sau khi học viên nhận chứng nhận hoàn thành khóa học tại CMA.

Ngành học áp dụng

Chương trình áp dụng cho các chuyên ngành:
– Họa sĩ Truyện tranh chuyên nghiệp – Hệ Kỹ thuật viên Tìm hiểu khóa học
– Họa sĩ Hoạt hình 2D chuyên nghiệp – Hệ Kỹ thuật viên Tìm hiểu khóa học
Họa sĩ Hoạt hình 3D chuyên nghiệp – Hệ Kỹ thuật viên Tìm hiểu khóa học

Điều kiện áp dụng

Học viên tham gia Chương trình Hoàn trả 100% học phí sau khi tốt nghiệp sẽ nhận được Văn bản cam kết của Phòng Đào Tạo về việc hoàn trả học phí 12 tháng sau khi học viên nhận chứng nhận hoàn thành khóa học. Văn bản có chữ ký 3 bên: Phòng Đào Tạo – Học viên – Người bảo trợ.