Comic Media Academy | Viện Truyện tranh và Hoạt hình
CHÀO MỪNG ĐẾN VIỆN TRUYỆN TRANH VÀ HOẠT HÌNH!CHÀO MỪNG ĐẾN VIỆN TRUYỆN TRANH VÀ HOẠT HÌNH!

Nơi cung cấp các khóa học chính quy và chuyên nghiệp về

Truyện tranh

Họa sĩ vẽ truyện tranh chuyên nghiệp

Digital Painting

Họa sĩ vẽ tranh
kỹ thuật số

Hoạt hình 2D

Họa sĩ hoạt hình 2D

Hoạt hình 3D

Họa sĩ hoạt hình 3D

Hoạt hình Tĩnh vật

Họa sĩ hoạt hình tĩnh vật - đất sét

Biên
kịch

Nhà biên kịch chuyên nghiệp
COMIC MEDIA ACADEMY
VIỆN TRUYỆN TRANH VÀ HOẠT HÌNH
2014
THÀNH LẬP
03
CƠ SỞ
30+
GIẢNG VIÊN
43
LỚP ĐÃ MỞ
150+
GIÁO TRÌNH

627+
HỌC VIÊN

Đánh giá - Cảm nhận

TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06