Comic Media Academy | Viện Truyện tranh và Hoạt hình
CHÀO MỪNG ĐẾN VIỆN TRUYỆN TRANH VÀ HOẠT HÌNH!CHÀO MỪNG ĐẾN VIỆN TRUYỆN TRANH VÀ HOẠT HÌNH!

Nơi cung cấp các khóa học chính quy và chuyên nghiệp về

Truyện tranh

Họa sĩ vẽ truyện tranh chuyên nghiệp

Thiết kế Game

Chuyên viên thiết kế game đỉnh cao

Hoạt hình 2D

Họa sĩ hoạt hình 2D

Hoạt hình 3D

Họa sĩ hoạt hình 3D

Hoạt hình Tĩnh vật

Họa sĩ hoạt hình tĩnh vật - đất sét

Thiết kế
đồ họa

Chuyên viên thiết kế đồ họa
TƯ VẤN KHÓA HỌC:
08.35144365 | 0902.7388.06