Đồ án truyện tranh "Con Ơi !" - Nguyễn Phát Tài

Truyện tranh “Con Ơi !” – Nguyễn Phát Tài

20/06/2017

Truyện tranh “Con Ơi !” do Nguyễn Phát Tài, học viên Khóa 05 ngành Họa sĩ vẽ truyện tranh chuyên nghiệp thực hiện cho bộ môn Sáng tác 02.

Chia sẻ với Comic Media Academy, Tài cho biết:

“Những vụ ấu dâm được phơi bày ra ánh sáng thời gian gần đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đằng sau kết quả luận tội kẻ thủ ác là đêm dài ác mộng cho chính nạn nhân và gia đình của nạn nhân. Tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần và thường rất khó để nạn nhân vượt qua ám ảnh quá khứ.”

Bài sáng tác Truyện tranh cuối học kỳ 2 với tựa đề “Con Ơi !” của Nguyễn Phát Tài như một lời cảnh tỉnh cho chúng ta về vấn nạn ấu dâm.
[spacer]
Tác giả: Nguyễn Phát Tài
Học viên hệ Kỹ thuật viên Khóa 05
Ngành: Họa sĩ truyện tranh

Thể loại: Tâm lý
Chủ đề: Bi kịch gia đình
Đề tài: Vấn nạn xã hội
Độ dài: 22 trang
Giai đoạn thực hiện: Học kỳ 2

Nguyễn Phát Tài

Tác giả: Nguyễn Phát Tài

Truyện tranh Con Ơi trang bìa Truyện tranh Con Ơi 01 Truyện tranh Con Ơi 02 Truyện tranh Con Ơi 03 Truyện tranh Con Ơi 04 Truyện tranh Con Ơi 05 Truyện tranh Con Ơi 06 Truyện tranh Con Ơi 07 Truyện tranh Con Ơi 08 Truyện tranh Con Ơi 09 Truyện tranh Con Ơi 10 Truyện tranh Con Ơi 11 Truyện tranh Con Ơi 12 Truyện tranh Con Ơi 13 Truyện tranh Con Ơi 14 Truyện tranh Con Ơi 15 Truyện tranh Con Ơi 16 Truyện tranh Con Ơi 17 Truyện tranh Con Ơi 18 Truyện tranh Con Ơi 19 Truyện tranh Con Ơi 20 Truyện tranh Con Ơi 21