Truyện tranh Chuyện Cục Cỏ - Comic Media Academy

Truyện tranh Chuyện Cục Cỏ

09/02/2017

Đồ án truyện tranh “Chuyện Cục Cỏ” do Phan Hồng Đức, học viên ngành họa sĩ vẽ truyện tranh hệ Kỹ thuật viên thực hiện cho bộ môn Sáng tác 01. Tác phẩm là kết tinh những gì đã học được sau 04 tháng đầu tiên theo học tại Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy – CMA).

Với cách truyền tải nội dung dí dỏm và hài hước, “hành trình tìm đến nơi mình thuộc về của một bụi cỏ” của Đức tạo nên những cảm xúc rất riêng cho người đọc.

Truyện tranh Chuyện Cục Cỏ trang bìa Truyện tranh Chuyện Cục Cỏ - nhân vật

Truyện tranh Chuyện Cục Cỏ 01

Truyện tranh Chuyện Cục Cỏ 02

Truyện tranh Chuyện Cục Cỏ 03

Truyện tranh Chuyện Cục Cỏ 04

Truyện tranh Chuyện Cục Cỏ 05

Truyện tranh Chuyện Cục Cỏ 06

Truyện tranh Chuyện Cục Cỏ 07

Truyện tranh Chuyện Cục Cỏ 08

Truyện tranh Chuyện Cục Cỏ 09

Facebook Comment