Truyện tranh Change - Comic Media Academy

Truyện tranh Change

01/03/2017

Đồ án truyện tranh Change do Lê Thị Hồng Hạnh (Lạc An), học viên K01, ngành Họa sĩ vẽ truyện tranh thực hiện. Tác phẩm được thực hiện cho bộ môn Quan sát xã hội.

Dữ liệu tham khảo: Truyện tranh Dung Dịch Thẩm Mỹ (Beauty Water).

truyện tranh change trang bìa

truyện tranh change 01 truyện tranh change 02 truyện tranh change 03 truyện tranh change 04 truyện tranh change 05 truyện tranh change 06 truyện tranh change 07 truyện tranh change 08 truyện tranh change 09 truyện tranh change 10 truyện tranh change 11 truyện tranh change 12 truyện tranh change 13 truyện tranh change 14 truyện tranh change 15 truyện tranh change 16

Facebook Comment