Truyện tranh "Bên trong căn phòng" - Comic Media Academy

Truyện tranh “Bên trong căn phòng”

15/02/2017

Đồ án truyện tranh với tựa đề “Bên Trong Căn Phòng” do Nguyễn Phát Tài, học viên K05 thực hiện cho bộ môn Sáng tác 01 – Học Kỳ 1.

Tác phẩm được thực hiện dựa trên các kỹ năng, kiến thức mà Tài đã được tiếp thu trong 04 tháng đầu tiên theo học vẽ tại Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy – CMA) như: Basic Sketch, Phối cảnh, Silhouette, Cross Contour, Cross Hatching…

“Bên Trong Căn Phòng” lấy cảm hứng từ một bài hát cùng tên với tác phẩm “INSIDE THE SILENT ROOM” do Hatsune Miku thể hiện khéo léo thể hiện thông điệp qua âm thanh.

truyện tranh bên trong căn phòng - nhân vật truyện tranh bên trong căn phòng 01 truyện tranh bên trong căn phòng 02 truyện tranh bên trong căn phòng 03 truyện tranh bên trong căn phòng 04 truyện tranh bên trong căn phòng 05 truyện tranh bên trong căn phòng 06 truyện tranh bên trong căn phòng 07 truyện tranh bên trong căn phòng 08

Facebook Comment