Thư viện đồ án - Comic Media Academy

Gallery

Gallery lưu giữ quá trình dạy vẽ, học vẽ truyện tranh, hoạt hình, Digital Painting tại Comic Media Academy.

Public Shaming – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Phòng Chống Dịch Covid – 19 – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Hai Chúng Ta – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Lời Cảm Ơn – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Hành Trình Lời Hứa – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Hành Trình Của Thỏ – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Sài Gòn Mùa Covid -19 – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Giấc Mộng Của Mèo – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Kỷ Niệm – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Nội Tâm – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Đời sống giữa mùa Covid – 19 – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Covid -19 – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

QUÂN ĐỘI – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Bài sáng tác 1- Đinh Trần Thu Hiền- Hệ Kỹ thuật viên khóa 07

[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt – Nguyễn Gia Lộc

[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt – Nguyễn Duy Tuyền Linh

Bài thi Gesture (Figure) Drawing – Nguyễn Khương Thảo

Tranh minh hoạ Digital Painting – Rùa và Thỏ

Tranh minh hoạ Digital Painting – Con Mèo Hàng Xóm

Bài sáng tác Truyện tranh – Than Ôi !!! – Nguyễn Phát Tài

Bài sáng tác Hoạt hình 2D – Gấu Bông – Lê Thị Thanh Trang – Học kỳ 3

Bài sáng tác Hoạt hình 2D – Một Ngày Nọ – Phan Hồng Đức – Học kỳ 3

Bài sáng tác Hoạt hình – A Love Story – Nguyễn Khương Thảo – Học kỳ 3

Bài thi Gesture Drawing – Dương Hương Ly

1 2 3 4 5