Thư viện đồ án - Comic Media Academy

Gallery

Gallery lưu giữ quá trình dạy vẽ, học vẽ truyện tranh, hoạt hình, Digital Painting tại Comic Media Academy.

Tác phẩm cuối khóa Digital Painting thiếu nhi 1_1 – HV Vũ Mai Anh

Bài cuối khóa Manga/ Comic thiếu nhi 1_1 – HV Trương Nguyễn Thảo Tiên

Tác phẩm cuối khóa Digital Painting Online 1_1 – Học viên Nguyễn Phương Linh

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K54

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K26 (Level 1) – HV Nguyễn Bảo Thiên Di

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K26 (Level 1) – HV Huỳnh Ngọc Uyên

Đồ án cuối khóa – Character design K12 – HV Võ Ngọc Hoàng Anh

Tác phẩm cuối khóa Illustration Online K07 – HV Nguyễn Thị Thảo

Đồ án cuối khóa – Illustration (Vẽ Minh Họa) K10 – HV Huỳnh Ngọc Minh Sang

Đồ án cuối khóa – Character design K12 – HV Lại Thục An

Đồ án cuối khóa – Illustration (Vẽ Minh Họa) K10 – HV Trần Lê Yến Vy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Lê Hà Hải Triều

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Đào Ngọc Phương Uyên

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Hồ Nhật Vy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Trần Vũ Hà An

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Trần Ngọc Cát Tường

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Trần Thanh Trúc

“Crush” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 02 – HV Nguyễn Ngọc Lam Phương

“Cuộc thi võ thuật” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 02 – HV Võ Ngọc An Nhiên

“Truyện con khỉ” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 02 – HV Nguyễn Khắc Việt

“Cô bé quàng khăn vàng” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 1 khóa 29 – HV Cao Dương Tùng Linh

“Giấc mơ kỳ quái” – Bài cuối khóa Vẽ Manga/ Comic cơ bản K53 – HV Nguyễn Nhã An

“Cuộc rượt đuổi trong rừng” – Bài cuối khóa Vẽ Manga/ Comic cơ bản K53 – HV Nguyễn Đức Khiêm

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K53 – HV Phùng Lê Khánh Ngọc

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi (Level 2) K24 – HV Phạm Hương Vân

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi (Level 2) K24 – HV Nguyễn Trương An Nhiên

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu Nhi K24 – HV Lê Quỳnh Vy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu Nhi K24 – HV Huỳnh Minh Anh

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Online (Level 2) K11 – HV Trần Gia Ân

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Online (Level 1) K16 – HV Trần Hùng An Viên

Đồ án cuối khóa Character Design K11 – HV Hoàng Hải Giang

Bài cuối khóa – Vẽ Truyện tranh Manga/ Comic cơ bản K52

Đồ án cuối khóa – Vẽ Truyện tranh cấp tốc K13 – HV Trần Minh Ngọc

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 3) K01 – HV Thân Thị Minh Khuê

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 3) K01 – HV Thái Bích Dao

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 3) K01 – HV Lê Vũ Minh Thy

Lilith – Đồ án cuối khóa Character Design Online K06 – HV Phạm Điền Quang Trí

Wol So – Đồ án cuối khóa Character Design Online K06 – HV Trần Phan Quốc Việt

WANAKO – Đồ án cuối khóa Character Design Online K06 – HV Nguyễn Thị Minh Tâm

Đồ án cuối khóa Character Design Online K06 – HV Nguyễn Hoàng Bảo Linh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu Nhi K22 – Học viên Lê Triêu Nhan

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu Nhi Khóa 22 (Level 3) – Học Viên Hoàng Thảo Nguyên

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu Nhi K22 – Học viên Đỗ Quyên

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu Nhi K22 – Học viên Đỗ Phạm Phương Thảo

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu Nhi khóa 22 – Học viên Đỗ Phạm Lan Thư

Tác phẩm cuối khóa Illustration K09 – Học viên Nguyễn Ngọc Thu Trâm

Tác phẩm cuối khóa Illustration Online K06 – HV Nguyễn Hoàng Bảo Linh

Tác phẩm cuối khóa Illustration Online K06 – HV Lai Thy Mai

Tác phẩm cuối khóa Illustration Online K06 – HV Phạm Hoàng Yến Nhi

Bài cuối khóa – Vẽ Truyện tranh Manga/ Comic Online (Level 3) K06

Đồ án cuối khóa Character Design K10 – HV Trần Thành Vinh

Đồ án cuối khóa Character Design K10 – HV Nguyễn Khánh Minh

Đồ án cuối khóa Character Design K10 – HV Phạm Hồng Anh

Đồ án cuối khóa Character Design K10 – HV Lâm Tâm Như

Đồ án cuối khóa – Illustration (Vẽ Minh Họa) K08 – HV Nguyễn Thị Thảo Vi

Đồ án cuối khóa – Illustration (Vẽ Minh Họa) K08 – HV Huỳnh Lê Bảo Nhiên

Bài cuối khóa Illustration K08 – HV Lê Đặng Hoàng Anh

Bài cuối khóa – Vẽ Background Phim Hoạt Hình 2D – HV Nguyễn Cao Nhật Vy

Bài Cuối Khóa Digital Painting Thiếu nhi (Level 2) – HV Lại Thục An

Bài Cuối Khóa Digital Painting Thiếu nhi khóa 21 – HV Võ Gia Anh

Bài Cuối Khóa Digital Painting Thiếu nhi khóa 21 – HV Phạm Hương Vân

Bài Cuối Khóa Digital Painting Thiếu nhi khóa 21 – HV Nguyễn Trương An Nhiên

Bài Cuối Khóa Digital Painting Thiếu nhi khóa 21 – HV Huỳnh Ngọc Phương

Bài Cuối Khóa Digital Painting Thiếu nhi khóa 21 – HV Nguyễn Ngọc Ánh Dương

Hunted Project 2022 – Tác phẩm Chiếc bánh hộp – Nhóm AN NHÀN TEAM

Hunted Project 2022 – Tác phẩm CONNECTION – Nhóm Etienne

Hunted Project 2022 – Tác phẩm Kết Nối – Nhóm T.A.H

Hunted Project 2022 – Tác phẩm Quái Vật Cô Đơn – Nhóm SIXSENSE

Hunted Project 2022 – Tác phẩm Gen Z Khởi Nghiệp – Nhóm Gillustration

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 2) K01 – HV Trần Nguyễn Minh Thư

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 2) K01 – HV Bùi Nguyễn Nam Phương

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 2) K01 – HV Thân Thị Minh Khuê

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 2) K01 – HV Phạm Nguyễn Uy Long

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 2) K01 – HV Thái Bích Dao

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 2) K01 – HV Đinh Hoàng Duyên

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 2) K01 – HV Lê Vũ Minh Thy

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản khóa 51

Đồ án cuối khóa Character Design K08 – HV Phạm Nguyễn Uyên Phương

Đồ án cuối khóa Character Design Online K04 – HV Nguyễn Lê Thụy Khanh

Đồ án cuối khóa Character Design Online K04 – HV Nguyễn Thị Thanh Huyền

Đồ án cuối khóa Illustration (Vẽ Minh Họa) K07 – HV Võ Ngọc Mai Thy

Đồ án cuối khóa Illustration (Vẽ Minh Họa) K07 – HV Trình Thị Thanh Trà

Đồ án cuối khóa Illustration (Vẽ Minh Họa) K07 – HV Phạm Đức

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Minh Họa (Illustration) Online K05 – HV Nguyễn Lê Minh

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Minh Họa (Illustration) Online K05 – HV Hồ Lưu Ba

Bài cuối khóa – Digital painting thiếu nhi K20

Hunted Project 2022 – Tác phẩm 4EVER – Nhóm Bộ 3 nguyên tử

Hunted Project 2022 – Sản phẩm “Ready Single Go!” Oracle Cards – Nhóm 3 cây chụm lại nên hòn núi cao

Hunted Project 2022 – Tác phẩm 6116 – Nhóm TQT

Đế chế Âu Lạc – Đồ án tốt nghiệp Họa sĩ kể chuyện K09 – Ngành Truyện Tranh – HV Vũ Việt Hùng

Đồ án tốt nghiệp Họa sĩ kể chuyện K09 – Ngành Digital painting – HV Lục Bích Ngọc

Hunted Project 2022 – Tác phẩm Gen Z – Nhóm của Thắng K13 và Tuấn K11

Hunted Project 2022 – Tác phẩm Fate of Gen Z – Nhóm The Hummingbird

DREAM – Đồ án tốt nghiệp ngành Hoạt hình K8 – HV Nguyễn Thanh Cao

Digital painting 2 – Họa sỹ kể chuyện khóa 14 – 15

Đồ án Truyện tranh cấp tốc khóa 12 – HV Tạ Thụy Cẩm Tiên

Đồ án Truyện tranh cấp tốc K12 – HV Viên Khải Phong

TECH THE DOG – Đồ án Truyện tranh cấp tốc K12 – HV Dương Minh Quân

Khúc Cầu Siêu Trong Mưa – Đồ án Truyện tranh cấp tốc K12 – HV Bùi Thị Cẩm Tú

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic Online (Level 3) K05 – HV Trần Mai Phương Linh

My Girl – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic (Nâng cao) Khóa 26 – HV Phạm Hương Vân

Em Gái Về – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic (Nâng cao) Khóa 26 – HV Đinh Nguyễn Phúc Nhi

Sniv-chan – Tác phẩm cuối khoá Character Design K07 – HV Đoàn Trần Minh

Bài cuối khóa lớp Digital Painting thiếu nhi K18

Đồ án cuối khóa Illustration (Vẽ Minh Họa) K06 – HV Trần Đắc Luân

Đồ án cuối khóa Illustration (Vẽ Minh Họa) K06 – HV Nguyễn Kim Lệ

Tác phẩm cuối khóa Tạo Hình Nhân Vật Manga K04 – HV Trần Việt Khải

Tác phẩm cuối khóa lớp Illustration Online K03

Tác phẩm cuối khóa Comic Strip K02 – HV Nguyễn Thái Phương Trinh

Bài cuối khóa lớp Manga/Comic Online (Level 4) K03

Tác phẩm cuối khóa Character Design Online K02 – HV Nguyễn Ngọc Huyền Tuyết

Tác phẩm cuối khóa Character Design Online K02 – HV Hoàng Việt Huy

Bài cuối khóa lớp Manga/Comic Online (Level 4) K02 – HV Lê Vũ Minh Thy

Tác phẩm cuối khóa Vẽ Minh Họa (Illustration) Online K02 – HV Phạm Ngọc Trúc Phương

Bài cuối khóa lớp Manga/Comic Online (Level 1) K11 – HV Nguyễn Khánh Chi

Bài cuối khóa – Lớp Vẽ Manga/Comic Online (Level 1) K10

Bài cuối khóa lớp Manga/Comic Online (Level 4) K01 – HV Tôn Gia Bảo

Bài cuối khóa – Lớp Vẽ Manga/Comic Online (Level 2) K07

Tác phẩm cuối khóa Character Design Online K01 – HV Lê Nguyễn Kim Uyên

Khóa Học Vẽ Chibi Cho Thiếu Nhi

Tác phẩm cuối khóa Illustration Online K01

Đồ án cuối khóa Illustration (Vẽ Minh Họa) K05 – Học viên Nguyễn Huỳnh Huyền Linh

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic nâng cao – Học viên Bùi Phương Thảo

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic cơ bản – Học viên Đinh Nguyễn Phúc Nhi

Đồ án cuối khóa vẽ Comic Strip K01 – Học viên Thạch Thị Hồng Hương

Bài cuối khóa – Vẽ Digital Painting thiếu niên (Khóa 17)

Final Assignment – Đồ án cuối khóa Illustration (Khóa 04)

Đồ án cuối khóa Character Design (Khóa 05) – Học viên Nguyễn Hữu Thịnh

Đồ án cuối khóa Character Design (Khóa 05) – Học viên Trần Lan Phương Khánh

Đồ án cuối khóa Character Design (Khóa 05) – Học viên Phan Thị Thanh Nhi

CARA – Đồ án cuối khóa Character Design (Khóa 05)

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic (Nâng Cao) Khóa 23

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic (Nâng Cao) Khóa 22

Cách mạng công nghiệp – Đồ án cuối khóa Illustration (Khóa 04)

Đồ án cuối khóa Illustration (Khóa 04) – Học viên Hồ Kim Anh

Cuộc phiêu lưu của cún con – Đồ án cuối khóa Illustration (Khóa 04)

Khóa Học Vẽ Manga/Comic Online Cho Thiếu Nhi

Bài cuối khóa – Vẽ Digital Painting Thiếu Niên (Khóa 16)

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic (Cơ Bản) Khóa 49

Đồ án cuối khóa Character Design (Khóa 04)

Lời Hứa– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019

Hận Thù– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019

Sóc Và Tôi – Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019

Thạch Sinh – Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019

Đứa Con Của Trời – Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019

Self Love– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019

Gift– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019

Rồi Thôi Xong– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019

Thời Gian– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019

Seasons– Sáng tác Cá nhân – Tháng 12/2019

Máu Và Nước Mắt– Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Loop– Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

You’re Mine– Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Brotherhood– Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Chuyến Xe Buýt – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Ba – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Không Bỏ Cuộc – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Crush của tôi – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Dear Micho – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Điệu Nhảy Của Chúng Ta – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Hoạ Luận Học Truyện Tranh”

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Truyền Kỳ Mạn Lục

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Project of Love

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Flowers

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Chuyến Phiêu Lưu Mộng Mơ

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Tế Nương Thác

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Tôi và Tôi”

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Hoa Lạc Thanh Xuân

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm ‘Chồng’ Cô Hai Tân

Các Giai Đoạn Đau Buồn – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Tình Bạn – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Linkin Park– Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Public Shaming – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Phòng Chống Dịch Covid – 19 – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Hai Chúng Ta – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Lời Cảm Ơn – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Hành Trình Lời Hứa – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

CỔ TÍCH MXH – Đồ án cuối khóa Illustration (Khóa 03)

Hành Trình Của Thỏ – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Sài Gòn Mùa Covid -19 – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Giấc Mộng Của Mèo – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Kỷ Niệm – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Nội Tâm – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

QUÝ ÔNG TÁI CHẾ – Đồ án cuối khóa Illustration (Khóa 02)

LẦN GẦN NHẤT? – Đồ án cuối khóa Illustration (Khóa 02)

SỐNG LẠI NHỮNG CẢM XÚC TUỔI THƠ – Đồ án cuối khóa Illustration (Khóa 02)

Đồ án cuối khóa Character Design (Khóa 03)

BÀ MỤ CỦA BÚP BÊ – Đồ án Character Design (Khóa 03)

BIGCITY CHICKS – Đồ án cuối khóa Character Design (Khóa 03)

Đời sống giữa mùa Covid – 19 – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Covid -19 – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

Bài cuối khóa – Manga/Comic cơ bản (Khóa 48)

HIỆP SĨ PHƯƠNG TÂY – Đồ án cuối khóa Character Design (Khóa 02)

QUÂN ĐỘI – Sáng tác Cá nhân – Tháng 04/2020

PHỤC HƯNG – Đồ án cuối khóa Character Design (Khóa 02)

GO HOME – Đồ án cuối khóa Character Design (Khóa 01)

Bài cuối khóa – Manga/Comic cơ bản (Khóa 47)

Tác phẩm cuối khóa – Lớp Manga Comic (cơ bản) Khóa 46

Đồ án Truyện tranh cấp tốc khóa 09 – Truyện “Ốc Tiêu” – Nguyễn Quốc Bảo Trang

Tác phẩm Truyện “Nhân Bản” – Hoàng Ngọc Minh Nhân – lớp Chuyên đề Manga/Comic Thiếu nhi

Tác phẩm Truyện “Hồ ly” – Vũ Hoàng Khánh Tâm – Lớp Manga/Comic nâng cao –

Tác phẩm Truyện “BITURO” – Võ Lê Anh Kiên – Lớp Manga/Comic nâng cao

Tác phẩm lớp Manga Comic nâng cao – Nguyễn Nhật Thi khóa 20

Tác phẩm bé Nguyễn Hải Nhi – lớp Manga/Comic Thiếu Nhi

Tác phẩm của bé Huỳnh Gia Hân – lớp Manga/Comic Thiếu Nhi

Tác phẩm “Hãy là chính mình” của bé Đỗ Lăng Phương Anh – Lớp Manga/Comic Thiếu Nhi-

Tác phẩm “Hình vẽ của tui có sự sống?” của Văn Thị Song Ngân – Lớp MangaComic Thiếu Nhi

Tác phẩm “Thủy Tinh và Hỏa Tinh” của bé Trịnh Hồng Minh Khôi – Lớp Manga/Comic Thiếu Nhi

Tác phẩm “Kỷ nguyên Ngoẹt Vương” của bé Tạ Nguyễn Thanh Lân – Lớp Manga Comic nâng cao

Tác phẩm “Trái đào đau thương”của bé Nguyễn Phan Minh Khoa – Lớp Manga/Comic Thiếu Nhi

Tác phẩm “Hai chàng Một nàng” của bé Nguyễn Hồ Phương Khanh – Lớp Manga Comic nâng cao –

Tác phẩm “Đại dịch Zombie” của bé Huỳnh Ngọc Bảo Đan – Lớp Manga/Comic Thiếu Nhi

Tác phẩm “Ở trong trò chơi” của bé Hoàng Ngọc Minh Nhân – Lớp Manga/Comic Thiếu Nhi

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Tám mươi ngày vòng quanh thế giới

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Ma khuyển xuống núi”

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Bố tôi méoow có bồ”

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Lụa”

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Xiềng xích”

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Văn Lang”

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Dã Quỳ”

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Sứ mệnh chén thánh”

Tác phẩm “CHANGE” của Nhóm Người bình dân – HUNTED PROJECTS 02

Tác phẩm “BƠ & NÂU” của Nhóm Hai con bọ – HUNTED PROJECTS 02

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “DESIGNED”

Đồ án tốt nghiệp – tác phẩm Cốt Trâm

Đồ án tốt nghiệp- tác phẩm “Hồ Y”

Bài sáng tác 1- Đinh Trần Thu Hiền- Hệ Kỹ thuật viên khóa 07

[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt – Nguyễn Gia Lộc

[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt – Nguyễn Duy Tuyền Linh

Bài thi Gesture (Figure) Drawing – Nguyễn Khương Thảo

Tranh minh hoạ Digital Painting – Rùa và Thỏ

Tranh minh hoạ Digital Painting – Con Mèo Hàng Xóm

Bài sáng tác Truyện tranh – Than Ôi !!! – Nguyễn Phát Tài

Bài sáng tác Hoạt hình 2D – Gấu Bông – Lê Thị Thanh Trang – Học kỳ 3

Bài sáng tác Hoạt hình 2D – Một Ngày Nọ – Phan Hồng Đức – Học kỳ 3

Bài sáng tác Hoạt hình – A Love Story – Nguyễn Khương Thảo – Học kỳ 3

Bài thi Gesture Drawing – Dương Hương Ly

Bài thi Gesture Drawing – Lạc An

Bài minh họa Sleeping Beauty – Ngô Kiều Xuân

Bài minh họa Công Chúa Ống Tre – Nguyễn Minh Anh

Bài sáng tác Hoạt hình 2D – Mai Thu Hải Ngân – Học kỳ 3

Bài sáng tác Hoạt hình – Nguyễn Khương Thảo – Học kỳ 2

Tranh vẽ màu nước Kỳ thực tế đảo Nam Du – Phan Hồng Đức

Bài sáng tác Hoạt hình 2D – Nguyễn Lê Bích Trâm

Bài sáng tác Hoạt hình 2D – Nguyễn Hồng Quân

Bài sáng tác Hoạt hình 2D – Phan Hồng Đức

The Set Point – Bài sáng tác Hoạt hình – Nguyễn Thanh Triều

Bài sáng tác hoạt hình 2D – Lê Thị Thanh Trang

Bài sáng tác Hoạt hình 2D – Nguyễn Duy Tuyền Linh

Bài sáng tác Hoạt hình 2D – Đàm Gia Huy

Tranh vẽ màu nước kỳ thực tế đảo Nam Du – Nguyễn Đặng Tú Trâm

Truyện tranh “Con Ơi !” – Nguyễn Phát Tài

Đồ án Truyện tranh The Witch – Chu Thị Tú Trinh

Đồ án Truyện tranh Cô Bé Lực Điền

Tranh vẽ màu nước kỳ thực tế đảo Nam Du – Nguyễn Thanh Triều

Tranh vẽ màu nước Kỳ thực tế tại Nam Du – Nguyễn Khương Thảo

Đồ án truyện tranh “Khi Mùa Xuân Tới”

Đồ án truyện tranh Dê Đen Dê Trắng

Đồ án truyện tranh The Heart

Đồ án truyện tranh: Meo Meo

Truyện tranh Change

Dragon Bread – Khủng Long Bánh Mì

Đồ án sáng tác 02 ngành Hoạt hình: Waking

Đồ án truyện tranh “K”

Đồ án truyện tranh “Chuyện Tờ Tiền”

Truyện tranh “Bên trong căn phòng”

Truyện tranh “Bữa tiệc cuối cùng”

Truyện tranh “Giá Trị” – Tác giả Nguyễn Duy Quang – Khóa K05

Truyện tranh Chuyện Cục Cỏ

Đồ án sáng tác 02: Friendship Between Boy And His Dog

Truyện tranh Be Brave – Đồ án sáng tác 01

Đồ án Truyện tranh: Đứa Trẻ

Truyện tranh Mẹ – Con trai và Chú ấy

Truyện tranh Dolphy Destiny Day

Truyện tranh Bút Chì Trắng – Nguyễn Hoàng Phương Nhi

Truyện tranh Anh Hùng

Truyện tranh Nhoi – Tác giả Trần Thị Yến Minh

Truyện tranh Chiến Họa Sư

Truyện tranh Biển Lòng

Truyện tranh Me X2 – Tác giả Trần Thị Bảo Trân

Truyện tranh Lili

Truyện tranh MoMo Story – Tác giả Kee Zi Sing

Silhouette Sketch – Vẽ bóng đen cùng Dương Hương Ly

360 Sketch – Chinh phục không gian cùng Dương Hương Ly

Đồ án nghệ thuật bố cục – Kim Hoàng

Đồ án nghệ thuật bố cục – Minh Nguyệt

Đồ án nghệ thuật bố cục – Nguyễn Đức Trung

Đồ án nghệ thuật bố cục – Lê Hoàng Gia

Đồ án Nghệ thuật bố cục – Lương Duyên

Đồ án kết thúc môn Human Sketch – Dương Hương Ly

Đồ án kết thúc môn Human Sketch – Nguyễn Đức Trung

Đồ án kết thúc môn Human Sketch – Lương Thị Ngọc Duyên

Đồ án kết thúc môn Human Sketch – Lê Thị Hồng Hạnh

Đồ án kết thúc môn Human Sketch – Lê Hoàng Gia

Đồ án kết thúc môn Human Sketch – Diệp Minh Nguyệt

Bài thi kết thúc môn Nguyên Lý Thị Giác – Khóa 2

Thực tập bộ môn Nhiếp Ảnh

Bài thi vẽ theo nguyên lý thị giác

Bài thi Basic Sketch – Hồng Hạnh

Bài thi Basic Sketch – Lương Duyên

Bài thi Basic Sketch – Hương Ly

Buổi học vẽ sáng tạo trên chai nước

Buổi học vẽ đường nét cơ bản

Buổi học vẽ kiến trúc truyện tranh

Buổi học vẽ chân dung

Bài học vẽ Basic Sketch – Vẽ động vật

Đồ án nghệ thuật bố cục: “Cô Bé Tí Hon”

Bài học vẽ Basic Sketch – Vẽ Robot

Bài học vẽ Basic Sketch – Vẽ tự do