Thư viện đồ án - Comic Media Academy

Gallery

Gallery lưu giữ quá trình dạy vẽ, học vẽ truyện tranh, hoạt hình, Digital Painting tại Comic Media Academy.

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K42

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K36 (Level 3) – HV Bùi Ngọc Mai Kha

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K36 (Level 3) – HV Nguyễn Khánh My

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K36 (Level 2) – HV Vũ Nguyễn Thanh Tâm

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K36 (Level 2) – HV Đoàn Diễm Quỳnh

Tác phẩm cuối khóa Illustration K16 – HV Trần Thị Hồng Minh

Tác phẩm cuối khóa Illustration K16 – HV Nguyễn Minh Trâm

Tác phẩm cuối khóa Illustration K16 – HV Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên

“Mèo Đi Bụi” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 07 – HV Đào Uyển Nhi

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 07 – HV Nguyễn Anh Thy

“Bạn Bệnh” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 07 – HV Vũ Ngọc Gia Hân

“Chuyện Mèo và Táo” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 07 – HV Hoàng Tú Vi

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 07 – HV Đỗ Phúc Lâm

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 07 – HV Trần Nhã nghi

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Online (Level 4) K07

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 1 Khóa 40

Đồ án cuối khóa – Character design K16 – HV Võ Ngọc Khánh

Đồ án cuối khóa – Character design K16 – HV Đào Nguyên Khang

Tác phẩm cuối khóa Illustration Online K10 – HV Ngô Khả Doanh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K35 – HV Lê Hồng Anh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K35 – HV Nguyễn Trúc Ny

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K35 – HV Lê Nguyễn Thái Hoà

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K35 – HV Huỳnh Dạ Trà Giang

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K35 – HV Vũ Hồng Đức

1 2 3 4 12