Thư viện đồ án - Comic Media Academy

Gallery

Gallery lưu giữ quá trình dạy vẽ, học vẽ truyện tranh, hoạt hình, Digital Painting tại Comic Media Academy.

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K34 (Level 1) – HV Huỳnh Khả Doanh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi Online Level 1 – khóa 02

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K32 (Level 1) – HV Huỳnh Phương Chi

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K32 (Level 1) – HV Thiều Ngọc Thiên Di

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K32 (Level 1) – HV Nguyễn Hoàng Minh Uyên

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K32 (Level 1) – HV La Vĩnh Ân

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K32 (Level 1) – HV La Tuệ Lâm

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K32 (Level 2) – HV Hoàng Tống Mỹ Giang

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K31 – HV Trần Lương Yến Mai

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi 1-1 (Level 4) – HV Vũ Mai Anh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi 1-1 (Level 3) – HV Vũ Mai Anh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K27 (Level 1) – HV Trần Thị Hải Vân

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K27 (Level 2) – HV Phạm Nguyễn Tâm An

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K27 (Level 2) – HV Huỳnh Minh Anh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K27 (Level 3) – HV Nguyễn Trương An Nhiên

Tác phẩm cuối khóa Digital Painting thiếu nhi 1_1 – HV Vũ Mai Anh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K26 (Level 1) – HV Nguyễn Bảo Thiên Di

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K26 (Level 1) – HV Huỳnh Ngọc Uyên

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Lê Hà Hải Triều

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Đào Ngọc Phương Uyên

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Hồ Nhật Vy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Trần Vũ Hà An

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Trần Ngọc Cát Tường

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Trần Thanh Trúc

1 2 3