Thư viện đồ án - Comic Media Academy

Gallery

Gallery lưu giữ quá trình dạy vẽ, học vẽ truyện tranh, hoạt hình, Digital Painting tại Comic Media Academy.

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “Forget Me Not” – Nhóm 50+50

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “BIỂN HÓA” – Team WhiteCat

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “The emotions” – Nhóm Bất Ổn Nhất Hệ

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “MOM” – Nhóm EUPHORIA

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “TỄU” – Nhóm “Nhóm 1 thầy Ân”

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “Changes” – Nhóm Hunt

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “CÀ RỐT và THỎ” – Nhóm Buffet Trà Sữa

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “THẬP NHỊ BINH CHIẾN” – Nhóm GAOO

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “Thư Gửi Ba” – Nhóm Giao Liên

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “RIKI THE NEW ANDROID” – Nhóm Hội Đồng Hành

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “Cuộc phiêu lưu kỳ thú” – Nhóm Người Hướng Nội

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “NGƯỜI MÁY KIKI” – Nhóm Rubik Group

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “AI LÀ BẠN” – Nhóm ĐẬU

Hunted Project 2022 – Tác phẩm Chiếc bánh hộp – Nhóm AN NHÀN TEAM

Hunted Project 2022 – Tác phẩm CONNECTION – Nhóm Etienne

Hunted Project 2022 – Tác phẩm Kết Nối – Nhóm T.A.H

Hunted Project 2022 – Tác phẩm Quái Vật Cô Đơn – Nhóm SIXSENSE

Hunted Project 2022 – Tác phẩm Gen Z Khởi Nghiệp – Nhóm Gillustration

Hunted Project 2022 – Tác phẩm 4EVER – Nhóm Bộ 3 nguyên tử

Hunted Project 2022 – Sản phẩm “Ready Single Go!” Oracle Cards – Nhóm 3 cây chụm lại nên hòn núi cao

Hunted Project 2022 – Tác phẩm 6116 – Nhóm TQT

Hunted Project 2022 – Tác phẩm Gen Z – Nhóm của Thắng K13 và Tuấn K11

Hunted Project 2022 – Tác phẩm Fate of Gen Z – Nhóm The Hummingbird

Digital painting 2 – Họa sỹ kể chuyện khóa 14 – 15

1 2 3 6