Thư viện đồ án - Comic Media Academy

Gallery

Gallery lưu giữ quá trình dạy vẽ, học vẽ truyện tranh, hoạt hình, Digital Painting tại Comic Media Academy.

Tác phẩm cuối khóa Illustration K15 – HV Huỳnh Thị Bảo Thy

Tác phẩm cuối khóa Illustration K15 – HV Tống Thị Thu Phương

Tác phẩm cuối khóa Illustration K15 – HV Nguyễn Thị Mỹ Diễm

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K34 (Level 3)

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K34 (Level 2) – HV Nguyễn Khánh My

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K34 (Level 2) – HV Đào Tuệ Giang

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K34 (Level 2) – HV Bùi Ngọc Mai Kha

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K34 (Level 2) – HV Lê Quang Đông Nhật

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K34 (Level 1) – HV Vũ Nguyễn Thanh Tâm

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K34 (Level 1) – HV Đào Diễm Quỳnh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K34 (Level 1) – HV Huỳnh Khả Doanh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi Online Level 1 – khóa 02

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic chuyên đề – Vẽ nhân vật yêu thích khóa 01

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao (cấp độ 1) K35

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K35

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao (cấp độ 1) K36

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K36

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Online (Level 2) K15

“Nhục” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K34 – HV Trần Phú Đoan Thảo

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 05 – HV Võ Ngọc Anh Thư

“Chuyện bé thỏ” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 05 – HV Võ Trần An Nhiên

“Vi khuẩn” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 05 – HV Hà Tùng Lâm

“Chuyện Xàm 2” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 05 – HV Lê Thùy Dương

Tác phẩm cuối khóa Illustration K14 – HV Hoàng Việt Huy

1 2 3 4 5 18