Khai giảng Khóa 06 - Ngành Truyện tranh, Hoạt hình, Digital Painting - Comic Media Academy

Khai giảng Khóa 06 – Ngành Truyện tranh, Hoạt hình, Digital Painting

21/04/2017

Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên

Sáng 20/04, Lễ khai giảng khóa 06 ngành Học vẽ Truyện tranh, Hoạt hình, Digital Painting và trao học bổng học tập cho các học viên xuất sắc đã được diễn ra tại cơ sở 164 Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận. Buổi lễ có sự tham gia của các giảng viên đang tham gia giảng dạy tại Viện cùng các bạn học viên, tân học viên. 

Không chỉ là một buổi lễ khai giảng, đây còn là buổi chào đón các bạn tân học viên Khóa 06 gia nhập Thế giới CMA, nơi các bạn tự tin thực hiện ước mơ của mình. 

Dù mỗi bạn đều có sự khác biệt riêng nhưng tựu chung lại các bạn đều có một ước mơ, một đam mê trong ngành Truyện tranh, Hoạt hình, Digital Painting. Cùng cố gắng cho tương lai phía trước nhé CMA!

 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 114 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 113 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 112 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 107  Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 103 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 99 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 97 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 96 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 95 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 94 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 91 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 90 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 88 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 86 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 85 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 78 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 77 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 76 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 75 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 73 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 72 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 71 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 69 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 68 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 66 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 61 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 59 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 57 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 56 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 55 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 54 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 52 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 50 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 46 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 45 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 41 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 39 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 37 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 34  Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 30 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 25 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 24 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 23 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 18 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 16  Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 13 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 12 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 9 Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên 8  Comic Media Academy Khai giảng Khóa 06 Hệ Kỹ thuật viên