Kết quả cuộc thi vẽ “Sài Gòn qua những ICON” - Comic Media Academy

Kết quả cuộc thi vẽ “Sài Gòn qua những ICON”

07/05/2015

Viện Truyện tranh và Hoạt hình thông báo kết quả cuộc thi vẽ “Sài Gòn qua những ICON”

01 GIẢI NHẤT

Bài vẽ: Cơm Tấm

Tác giả: Ngọc Duyên

saigonicon1

Cơm tấm

01 GIẢI NHÌ

Bài vẽ: Nhà thờ Đức Bà

Tác giả: Hương Ly

saigonicon2

Nhà thờ Đức Bà

02 GIẢI BA

Bài vẽ: Bánh mì Sài Gòn

Tác giả: Hoàng Gia

saigonicon3

Bánh mì Sài Gòn

Bài vẽ: Nhà thờ Đức Bà

Tác giả: Hồng Hạnh

saigonicon4

Nhà thờ Đức Bà

Xin chúc mừng tất cả các bạn!

Comic Media Academy – Trường dạy vẽ truyện tranh tại TPHCM