Hunted Project 2022 - Tác phẩm Kết Nối - Nhóm T.A.H

Hunted Project 2022 – Tác phẩm Kết Nối – Nhóm T.A.H

09/10/2022

“Kết Nối” – Bài sáng tác nhóm Hunted project 2022 của nhóm T.A.H (Gồm 3 thành viên: Đoàn Ngọc Thạch; Lê Nguyễn Gia Hiền; Lê Phạm Minh An).

  • Đề tài: Gen Z.
  • Chủ đề: sự gắn kết giữa Gen Z và các thế hệ đi trước.
  • Đối tượng đọc giả: đọc giả trên 16 tuổi.
  • Thông điệp: đem tới góc nhìn của Gen Z về cuộc sống của họ, để từ đó các thế hệ lớn hơn có thể hiểu họ hơn.

Cùng xem qua quá trình hoàn thiện tác phẩm “Kết Nối” của nhóm T.A.H nhé!

> Tìm hiểu khóa học Họa sĩ kể chuyện: TẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)