Các khóa học dài hạn - chuyên sâu - Comic Media Academy

Các khóa dài hạn - chuyên sâu

Họa sỹ truyện tranh

Khai giảng
Khóa 19 ngày 20/10/2023
Khóa 20 ngày 18/05/2024
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
6 Học kỳ
Học phí
18 - 22 triệu đồng/ 04 tháng/HK
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Họa sĩ Digital Painting

Khai giảng
Khóa 19 ngày 20/10/2023
Khóa 20 ngày 18/05/2024
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
6 Học kỳ
Học phí
18 - 20 triệu đồng/ 04 tháng/HK
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Đăng ký