Các khóa học dài hạn - chuyên sâu - Comic Media Academy

Các khóa dài hạn - chuyên sâu

Họa sỹ truyện tranh

Khai giảng
Khóa 12 ngày 30/05/2020
Khóa 13 ngày 10/10/2020
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
8 Học kỳ
Học phí
18 - 20 triệu đồng/ 04 tháng/HK
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Digital painting chuyên nghiệp

Khai giảng
Khóa 12 ngày 30/05/2020
Khóa 13 ngày 10/10/2020
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
8 Học kỳ
Học phí
18 - 20 triệu đồng/ 04 tháng/HK
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

 Họa sỹ hoạt hình

Khai giảng
Khóa 12 ngày 30/05/2020
Khóa 13 ngày 05/10/2020
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
10 Học kỳ
Học phí
18 - 22 triệu đồng/04 tháng/ học kỳ
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Đăng ký