Hunted Project 2022 - Tác phẩm Chiếc bánh hộp - Nhóm AN NHÀN TEAM

Hunted Project 2022 – Tác phẩm Chiếc bánh hộp – Nhóm AN NHÀN TEAM

09/10/2022

“Chiếc bánh hộp” – Báo cáo đồ án nhóm Hunted project 2022 do nhóm An Nhàn Team (Gồm: Vy, Đạt và Bình) thực hiện.

  • Chủ đề: Khoảng cách tư tưởng thế hệ và khẳng định bản thân của gen Z.
  • Yếu tố: cuộc sống đời thường, bình dị, vui tươi.
  • Cảm hứng: động viên.
  • Tư tưởng – thông điệp: hãy để trẻ em phát triển theo hướng của chúng, hãy để chúng thực hiện ước mơ của bản thân mình.
  • Đối tượng thụ hưởng: 6+.

Sơ lược về các nhân vật trong tác phẩm “Chiếc bánh hộp”:

Tác phẩm hoàn thiện:

> Tìm hiểu khóa học Họa sĩ kể chuyện: TẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)