Hunted Project 2022 - Tác phẩm 4EVER - Nhóm Bộ 3 nguyên tử

Hunted Project 2022 – Tác phẩm 4EVER – Nhóm Bộ 3 nguyên tử

11/09/2022

4EVER” là tác phẩm của nhóm Bộ 3 nguyên tử thực hiện trong bài sáng tác nhóm Hunted project 2022.

Sơ lược về các thành viên nhóm Bộ 3 nguyên tử:

-Hồng Tuyển: Director, Art Director, Character’s color, Động viên-er.

-Nhật Trường: Character designer, Linework Artist, Color filler.

-Khánh Duy: Background Artist, Beatboard planner.

Bốn nhân vật trong tác phẩm “4EVER” đại diện cho từng tính cách GenZ, mỗi nhân vật phải trải qua thử thách khác nhau để hình thành nên con người mới.

Cùng điểm qua các nhân vật chính của 4EVER:

Cùng xem qua tác phẩm “4EVER” của nhóm Bộ 3 nguyên tử nhé!

>> Tìm hiểu khóa học Họa sĩ kể chuyện: TẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)