Hunted Project 2022 - Sản phẩm "Ready Single Go!" Oracle Cards

Hunted Project 2022 – Sản phẩm “Ready Single Go!” Oracle Cards – Nhóm 3 cây chụm lại nên hòn núi cao

11/09/2022

Sản phẩm “Ready Single Go!” Oracle Cards được thực hiện bởi nhóm 3 cây chụm lại nên hòn núi cao trong bài sáng tác nhóm Hunted project 2022.

Sơ lược về thành viên nhóm 3 cây chụm lại nên hòn núi cao:

-Phạm Chế Hoàng Ly (K13) 

-Lương Gia Hân (K13)

-Huỳnh Tiểu Phụng (K14)

Khái quát đề tài:

Khái quát Oracle:

Khái quát Chakra:

Cùng chiêm ngưỡng sản phẩm “Ready Single Go!” Oracle Cards do nhóm 3 cây chụm lại nên hòn núi cao thực hiện nhé!

>> Tìm hiểu khóa học Họa sĩ kể chuyện: TẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)