Đồ án Truyện tranh The Witch - Chu Thị Tú Trinh - Comic Media Academy

Đồ án Truyện tranh The Witch – Chu Thị Tú Trinh

20/06/2017

Đồ án truyện tranh The Witch do Chu Thị Tú Trinh, học viên lớp học vẽ truyện tranh cấp tốc K04 thực hiện.

Sau 09 tháng theo học, đồ án đánh dấu một bước ngoặt lớn về sự phát triển kỹ năng, tư duy tạo hình và kỹ năng sáng tạo kịch bản của Tú Trinh.

Tổng kết Lớp vẽ truyện tranh cấp tốc K04 67

Chu Thị Tú Trinh (bên trái), tác giả đồ án truyện tranh The Witch

truyện tranh The Witch Chu Thị Tú Trinh truyện tranh The Witch Chu Thị Tú Trinh phác thảo nhân vật Truyen-tranh-The-Witch-Chu-Thi-Tu-Trinh-phac-thao-nhan-vat-2 truyện tranh The Witch Chu Thị Tú Trinh phác thảo nhân vật truyện tranh The Witch Chu Thị Tú Trinh 03 truyện tranh The Witch Chu Thị Tú Trinh 04 truyện tranh The Witch Chu Thị Tú Trinh 05 truyện tranh The Witch Chu Thị Tú Trinh 06 truyện tranh The Witch Chu Thị Tú Trinh 07 truyện tranh The Witch Chu Thị Tú Trinh 08 truyện tranh The Witch Chu Thị Tú Trinh 07 truyện tranh The Witch Chu Thị Tú Trinh 10 truyện tranh The Witch Chu Thị Tú Trinh 11 truyện tranh The Witch Chu Thị Tú Trinh 12 truyện tranh The Witch Chu Thị Tú Trinh 13 truyện tranh The Witch Chu Thị Tú Trinh 14 truyện tranh The Witch Chu Thị Tú Trinh 15

Facebook Comment